Term and Condition

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไขกับการเข้าเดิมพันเว็บพนันออนไลน์ Thoth789 และการลงทะเบียนในพื้นที่ของสมาชิกทุกท่าน หรือการสมัครสมาชิกรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของผู้เล่นสัมพันธ์ ก่อนใช้งานเว็บไซต์พนันออนไลน์ของเรา ทางเว็บพนันออนไลน์ของเราขอให้ผู้เล่น อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบ Thoth789 ขอแนะนำให้ผู้เล่นตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ การใช้เว็บไซต์หรือการสมัคร รับข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของผู้เล่น หมายความว่าผู้เล่นยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รับผิดชอบต่อฝ่ายใด ในทางใดทางหนึ่งสำหรับผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจระงับ ยุติ หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บ และบริการของบริษัทได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. การพิจารณา

ผู้เล่นรับทราบว่าข้อกำหนดการใช้งาน ได้รับการสนับสนุนโดยการพิจารณา ที่สมเหตุสมผลและมีคุณค่า ซึ่งได้รับการยอมรับและเพียงพอ ผู้เล่นรับทราบว่าการพิจารณาดังกล่าว รวมถึงการได้รับข้อมูล เนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านไซต์ ความเป็นไปได้ของการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายจาก การตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมา

2. ข้อจำกัด

เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์ เป็นทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของผู้ให้อนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา หรือผู้ออกใบอนุญาต ดำเนินการอนุญาต หรือควบคุมโดยเรา ไม่สามารถคัดลอก ผลิตซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายด้วยวิธีใด ๆ เว้นแต่จะดาวน์โหลดสำเนา

ข้อมูล เนื้อหา หรือเนื้อหาบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง สำหรับใช้ในบ้านส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า รักษาลิขสิทธิ์และคำประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่ได้ทำการแก้ไขข้อมูล เนื้อหา หรือเนื้อหาใดๆ ไม่ใช้ข้อมูล เนื้อหา หรือวัสดุในลักษณะที่บ่งบอกถึง ความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการ

3. การส่ง

หากผู้เล่นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ หรือผ่านคุณสมบัติหรือกิจกรรมบนเว็บไซต์ใดๆ โพสต์ หรือส่งข้อมูล เนื้อหา หรือสื่อใดๆ ให้กับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ข้อความ ข้อความ ไฟล์ รูปภาพ รูปถ่าย วิดีโอ งานโสตทัศนวัสดุ การประพันธ์เพลง การบันทึกเสียง การโพสต์ ของคุณ หรือชื่อบุคคลอื่น คล้ายคลึง

เสียง ชื่อผู้ของผู้เล่น โปรไฟล์ การกระทำ การปรากฏ การแสดง ข้อมูลชีวประวัติผู้เล่นหรือวัสดุอื่น ๆ และวัสดุอื่นๆ รวมทั้งลิงก์ไปยังข้อมูลผู้เล่น ข้อความ ไฟล์ รูปภาพ รูปถ่าย วิดีโอ งานภาพและเสียง การประพันธ์ดนตรี การบันทึกเสียง การโพสต์ข้อมูลต่างๆ ชื่อของผู้เล่นทุกท่านหรือบุคคลอื่นๆ ความเหมือน เสียง ชื่อผู้ใช้ โปรไฟล์อีกด้วย

4. การลงทะเบียน และความปลอดภัย

ผู้เล่นตกลงที่จะให้รักษา และปรับปรุงข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์เกี่ยวกับผู้เล่น ตามกระบวนการลงทะเบียนของเรา ข้อมูลการลงทะเบียน หากผู้เล่นให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัย เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบัญชีของผู้เล่นและปฏิเสธการใช้งานใด และทั้งหมดในปัจจุบันหรืออนาคต

ผู้เล่นตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันที โดยใช้แบบฟอร์มที่อยู่ในหน้าเพจ ของบริษัทเกี่ยวกับการใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ของผู้เล่น หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้เล่นทราบว่าเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับไซต์พนันใด ๆ นอกจากนี้ ผู้เล่นตกลงที่จะออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุด ของแต่ละเซสชัน

5. การสนทนาสาธารณะ และการสื่อสาร

การสนทนาสาธารณะ และการสื่อสาร หมายถึงพื้นที่ หรือคุณสมบัติที่เสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของไซต์ ที่ช่วยให้ผู้เล่นส่ง โพสต์ แสดง หรือดูเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เพื่อสื่อสาร แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนเนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นกับผู้ใช้ไซต์อื่นๆ ผู้เยี่ยมชมและสมาชิกของสาธารณชนทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ผู้เล่นรับทราบว่าทุกสิ่งที่ส่งไปยังเว็บไซต์ โดยผ่านทางสาธารณะใดๆ อาจถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ ที่สามตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปในนามของเราและอินเทอร์เน็ต และบุคคลทั่วไปอาจดูได้บนอินเทอร์เน็ต ไม่มีความคาดหวังในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการส่งดังกล่าว รับทราบว่าฟอรัมสาธารณะและคุณสมบัติที่มีให้ไว้ สำหรับการสื่อสารสาธารณะ

6. สิทธิ์ในการกำจัดเนื้อหา

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ปฏิเสธภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบ ในการลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจากไซต์ใดๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎของบ้าน) และปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่ง หรือร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการระบุตัวตนของผู้ใช้ ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เว็บของเรา โดยละเมิดกฎหมาย

7. เนื้อหาที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์

ผู้เล่นควรตระหนักว่าเมื่อผู้เล่นอยู่ในไซต์ ผู้เล่นอาจถูกนำไปยังเว็บไซต์อื่น ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จากหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ ที่นำออกจากบริการของเรา ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นคลิกที่โฆษณาแบนเนอร์หรือผลการค้นหา การคลิกนั้นอาจนำคุณออกจากเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงลิงก์จากผู้ลงโฆษณา ผู้สนับสนุน

และพันธมิตรด้านเนื้อหาที่อาจใช้โลโก้ของเรา เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการสร้างแบรนด์ร่วม ผู้เล่นรับทราบว่าเมื่อผู้เล่นคลิกลิงก์ที่ออกจากเว็บไซต์ ผู้เล่นจะเข้าไปนั้นไม่ได้ควบคุมโดยเรา และอาจมีข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน เมื่อคลิกลิงก์ไปยังไซต์อื่น แสดงว่าคุณรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบ

ทางเว็บพนันออนไลน์ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับ เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในไดเร็กทอรีใดๆ ของเรา ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหา ที่มีอยู่ในไซต์ที่แสดงรายการในผลการค้นหาของเรา หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์